Behandlingsområder

Spiseforstyrrelse

 • Anorexia nervosa (anoreksi)
 • Bulimia nervosa (bulimi)
 • Binge eating disorder (overspisning)

 

Selvskadende adfærd

 

Depression

 

Angst

 • Fobiske angsttilstande
 • Panikangst
 • Generaliseret angst
 • OCD

 

Stress/belastning

 

Selvværdsproblematik


Sorg/krise

Diabetes

 • Følelsesmæssige reaktioner ved kronisk sygdom


Psykiske følger af funktionsnedsættelser:
Høreområdet

 • Høretab
 • Tinnitus
 • Hyperacusis
 • Menières Sygdom
 • Sudden deafness
Taleområdet
 • Stammen
 • Stemme- og talevanskeligheder

NADA

EMDR