Behandlingsområder

Spiseforstyrrelse

 • Anorexia nervosa (anoreksi)
 • Bulimia nervosa (bulimi)
 • Binge eating disorder (overspisning)

 

Selvskadende adfærd

 

Depression

 

Angst

 • Fobiske angsttilstande
 • Panikangst
 • Generaliseret angst
 • OCD

 

Stress/belastning

 

Selvværdsproblematik


Sorg/krise

Diabetes

 • Følelsesmæssige reaktioner ved kronisk sygdom

Traumer

Psykiske følger af funktionsnedsættelser:
Høreområdet

 • Høretab
 • Tinnitus
 • Hyperacusis - Misofoni
 • Menières Sygdom
 • Sudden deafness
Taleområdet
 • Stammen
 • Stemme- og talevanskeligheder

NADA - en standardiseret øreakupunkturmetode

EMDR - Eye Movement Desensitization and Reprocessing
Det er en evidensbaseret terapi, som hjælper til at mindske det ubehag, som kan forstyrre dig i dagligdagen, hvis du har ubehagelige oplevelser, der følger med fra fortiden. Almindeligvis drejer disse tidligere oplevelser om traumer af forskellig slags, f.eks. overfald, overgreb, ulykker eller naturkatastrofer. Selv om traumet fandt sted for uger, måneder eller endda for mange år siden, kan du stadig være plaget af oplevelser i dagligdagen i form at såkaldte posttraumatiske symptomer (PTSD). Det vil sige, at du vil kunne opleve invaderende erindringer, overvældende følelser, mareridt, angst, følelsesmæssig aflukkethed, lav selvværdsfølelse eller andre følelsesmæssige eller kropslige besværligheder, som gør livet svært at leve.
EMDR anvendes også til at hjælpe mennesker med at håndtere angst og panikfølelser, sorg, reaktioner på fysiske sygdomme, depression og mange andre tilstand, som kan være forbundet med stærke følelser. 
I EMDR terapi arbejder vi med tænkningen, at bag symptomer ligger oplevelser. Vi fokuserer derfor ikke på symptomet i sig selv, men hvad der har forårsaget symptomet og dette er med til at skabe varige ændringer og forandringer

Diagnostisk udredning
Present State Examination (PSE) er et semistruktureret bredt diagnostisk interview, som kan bruges til både unge og voksne til udredning af psykopatologi.