Psykolog i Odense

Mette Søndergaard Riber
Født 1969
Gift og mor til tre børn
Uddannet cand. psych. ved Århus Universitet
Autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet
Specialist i Psykoterapi, voksne
Positivt lektorbedømt ved Centre for Videregående Uddannelser og 
andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

 

Medlemsskaber:
Dansk Psykolog Forening
Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer
Institut for Personlighedsteori og Psykopatologi

Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose
Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige
EMDR Danmark

 

Ansættelser/arbejde: 

 

2024-20222018-
Lydsans.dk
Behandlingstilbud til folk med tinnitus og/eller lydfølsomhed

Klinisk psykolog i voksenpsykiatrisk ambulatorium på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, Grønland


Beskikkelse som censor i Censorkorpset for Audiologopædi og Sprogpsykologi, SDU
   
2017-


2017-2014-2018


2014-            

Børnesagkyndig for Statsforvaltningen,
Region Syddanmark

Ekstern psykolog, Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV), Odense


Beskikkelse som censor ved
Socialrådgiveruddannelsen

Ekstern psykolog, Kommunikationscenter Odense

 

2013-                                        
Gruppebaseret vejledning til borgere med type 2-diabetes på diabetesrehabilitering
i Faaborg-Midtfyn Kommune
 

2012-2017

Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (CRS)/Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV), Odense

 

2012-

Administrationsbachelor- og Socialrådgiveruddannelsen, University College Lillebælt, Odense. Ansættelse som ekstern lektor på grunduddannelsen og efter- og videreuddannelsen

 

2010-2016

Tilknyttet som psykolog hos Dansk Krisekorps, www.danskkrisekorps.dk

 

2010-2018

Tilknyttet som psykolog hos Psykon, www.psykon.dk

 

2010-

Psykologisk praksis, www.metteriber.dk 

 

2007-2012

Administrationsbachelor- og Socialrådgiveruddannelsen, University College Lillebælt, Odense. Ansættelse som adjunkt og efterfølgende lektor på grunduddannelsen og efter- og videreuddannelsen

 

2005-2007

Det Børne- og Ungdomspsykiatriske Hus, Center for Spiseforstyrrelser. Odense Universitetshospital

 

2003-2004

LMS (Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser), Odense. Leder af støttegruppe for mennesker med spiseforstyrrelser

 

1999-2003

ROS (Rådgivningen om Spiseforstyrrelser), Odense

 


Videreuddannelser:
2018-2019

2017-

2009-2017

2016

2013
EMDR uddannelse

Supervisoruddannelse

Specialistuddannelse i psykoterapi, voksne

NADA uddannelse

Relationsfokuseret Terapi - Udvikling af Mentalisering i Par og Familier.
v/Piet Draiby, Kirsten Seidenfaden
og Lone Algot Jeppesen
 
2013 Instruktøruddannelse i Mindfulness trin 2, Seminarer.dk
 
2013 Uddannelse i Mindfulness, trin 1,
Seminarer.dk
 
2012-2013

60 timers gruppe-supervision i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) hos aut. psykolog og specialist i psykoterapi og supervision Ole Taggaard
 

2012

Positivt lektorbedømt ved Centre for Videregående Uddannelser og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

 

2009-2010

Den 2 årige videreuddannelse i kognitiv terapi, Kognitiv Terapi Center Århus, www.kognitiv.dk

 

2007 Autoriseret af Psykolognævnet

 

 

 

Kurser:

Compassion Focused Therapy, 30 timer 
v/Psykolog Henriette Rønhof Sloth

Alkalisk Træning
v/fysioterapeut Caroline Z. Adams og overlæge Ph.d. Lasse E. Rasmussen

Present State Examination (PSE)
v/Ann Suhl Kristensen

Kom godt i gang med ACT 
v/Rikke Kjeldgaard

Førstehjælp ved hjertestop, Førstehjælpsråd, 4 timer

Den nye tinnitusmodel
v/Laurence McKenna og Lucy Handscomb

Persondataforordningen og Psykologloven

Parent Development Interview - ved brug af Refleksiv Funktion (PDI-RF)    
v/autoriseret psykolog Maja Nørgård Jacobsen

Sekundær Traumatisering
v/Psykologspecialist Per Isdal, leder af Alternativ til Vold, Stavanger

Differentialdiagnostik
v/Christian Møller Pedersen, Specialpsykolog i psykiatri, Mikkel Arendt, cand. psych., Ph.D. og
Caroline Petra Linnebjerg Ripa, cand. psych aut., Ph.D. 

Diplomgivende kursus i NADA-metoden; Øreakupunktur til misbrugsbehandling og Recovery 

Assessment
v/Christian Møller Pedersen, Specialpsykolog i psykiatri 

Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori
v/ Sebastian Simonsen, cand. psych., Ph.D. og Kraka Bjørnholm, Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri 

Klinisk Sexologi
v/ Bo Møhl, professor, cand. psych. & cand. mag., specialist og supervisor i psykoterapi 

Valg af interventionsformer
v/ Michael Kaster, cand. psych. aut., specialist i klinisk psykologi og supervisor 

Lovgivning og Etik i relation til psykologarbejde indenfor voksenområdet
v/ Jytte Gandløse, cand. psych. aut., specialist og supervisor i psykoterapi og børneneuropsykologi 

Forskning og formidling
v/ Ask Elklit, professor i klinisk psykologi ved Syddansk Universitet 

The Sexual Ecology, Love Relationship
v/ David Schnarch, psykolog Ph.d. 

Depression behandlet med kognitiv hypnoterapi
v/ Lone Kærvang, cand. psych., specialist og supervisor i psykoterapi 

Supervision af andre faggrupper: Kvalificering i Supervision
v/ Benedicte Schilling, cand. psych. aut. specialist i børnefamiliepsykologi 

Kliniske tests og undersøgelsesmetodik
v/ Cristian Møller Pedersen, specialist og supervisor i psykoterapi og psykopatologi samt specialpsykolog og Louise Meldgaard Bruun, psykolog og specialist i psykopatologi 

Fremtidens anvendelse af internettet for Psykologer 

Psykofarmakologi, voksne
v/ Poul Videbech, professor i klinisk psykiatri og Raben Rosenberg, speciallæge i psykiatri og professor i biologisk psykiatri og psykofarmakologi 

Angst og depression,
v/ Krista Nielsen Straarup, cand. psych., specialist og supervisor i psykoterapi 

Sorg og krise hos voksne,
v/ Mai-britt Guldin, cand. psych, ph.d., specialist i psykoterapi 
 

Behandling af stressramte, baseret på den nyeste forskning og metoder, v/psykolog Pernille Rasmussen 

 

Stress og stresshåndtering (PSKH),

v/ psykolog Bobby Zachariae 

 

Hurtig, enkel og effektiv hypnoterapi (PSKH),

v/ læge og hypnoterapeut Jens-Jørgen Gravesen 

 

Grundkursus i klinisk hypnose, del 1 og 2 (PSKH),

v/ psykolog Inge Guldal 

 

Hypnose og vægttab, forståelse for og stabiliserende behandling af overvægt ved hjælp af hypnose (PSKH),

v/ psykolog Lone Bennedsen 


Spiseforstyrrelser og seksuelle forstyrrelser
v/ Christian Rokkedal og Thorkil Sørensen


Personlighedsforstyrrelser v/ Morten Kjølbye


Angst og OCD. Dissociative og somatoforme tilstande

v/ Tomas Toft og Morten Birket-Schmidt


Introduktionskursus i brugen af MCMI III, Millon Clinical Multiaxial Inventory


Affektive tilstande v/ Gitte Hausmann og Kurt B. Stage


Psykopatologiens historie og hovedprincipper

v/Aksel Bertelsen


Den psykologiske undersøgelse af børn i skolealderen
v/ Jente Andresen


Anvendelse af TAT (Thematic Apperception Test) ved klinisk-psykologisk undersøgelse af børn og unge. Nye analyse-, scorings- og tolkningsmetoder v/ Kim Gabriel Hansen

Neuropsykologi i voksenområdet. Differentialdiagnostisk testning i psykiatrien v/ Louise Brückner Wive


Marlborough Masterclass on Multiple Family Therapy

v/ Brenda McHugh, Neil Dawson, Derek Taylor og Eia Asen fra Marlborough Family Service, London


Neuropsykologi i børneområdet v/ Anne Vibeke Fleischer


Rorschach Exner´s Comprehensive System. Anvendelse af Rorschachprøven i klinisk psykiatrisk praksis til vurdering af personlighed og psykopatologi v/ Per Knudsen


Systemisk og narrativt grundkursus v/ burian.eu.com


Exners Rorschach System. Videregående kursus i scoring og tolkning af Rorschachprotokoller (børn og unge)

v/ Kim Gabriel Hansen

Frivilligt arbejde:
2014-2017
Kursusarrangør i DPSP (Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer)

 

Samarbejdspartnere:
Tilknyttet som psykolog hos PsykologPartner
Tilknyttet som psykolog hos AS3

Anne Sløk, indehaver af Master-Your-Mind.dk - Klinik for EEG-mentaltræning